Brušperk

Bazén v Brušperku

Většina Brušperáků ví, že budeme mít ve městě bazén, to je hrozně príma, sám se na něj těším. Protože si rád zaplavu myšlenka mě celkem nadchla a začal jsem pátrat, co že to nakonec vyroste.

Moje představa :

aspoň 50m dlouhý, slaná voda, tak 30 stupňů, umělé vlny, pláž, slunečníky, lehátka, korálový útes a živé rybičky, prostě tak trochu Egypt  nebo Berlín, pokud umíte německy, nebo Vám stačí obrázky tak i zde.  Nebo to bude jinak?Upozornění, článek je mírně faktografický a tímpádem dlouhý, pokud Vás nebaví vše číst, přejděte na konec článku (ale je to zajímavé k zamyšlení).

Jak tedy šel úmysl bazénu chronologicky v čase - informace čerpány z oficiálních stránek města, z jednotlivých zasedání je citován bod, který se týká bazénu, mé případné komentáře jsou červeně :

PŘEHLED USNESENÍ 4. schůze rady města Brušperk konané dne 14. února 2007

RM-4/DOPORUČUJE

119.   Uskutečnit služební cestu do Bystřice, kde mají v provozu obdobný bazén, jaký je navržen v projektu Ing. arch. T. Šonovského.

Nejstarší zmínka o bazénu na stránkách města je z této schůze rady. Je zajímavé, že v únoru se má jet na exkurzi o bazénu, který je navržen v projektu, avšak smlouvu na projektovou dokumentaci město dělá až v prosinci. Nebo byl nejprve od pana architekta jenom nějaký náčrtek? Exkurze se asi neuskutečnila, nebo dopadla nevhodně, protože o ní dále není ani zmínka.

A mimochodem, v tomto období probíhá slavná anketa, co vlastně chceme ve městě postavit, bazán má hotový projekt (nebo řekněme aslepoň náčrt, teda doufám že má, zdroje o tom mlčí), připravuje se zadání projektové dokumentace. A k tomu anketa? Neměla být o bazénu diskuze mnohem dříve?

PŘEHLED USNESENÍ 13. schůze rady města Brušperk konané dne 29. srpna 2007

ZM-5/UKLÁDÁ

435.     Zpracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení na přístavbu bazénu k bývalého objektu Dětského domova .

ZM-5/UKLÁDÁ

436.     Prověřit možnosti získat dotace pro realizaci akcí: zateplení a výměnu oken v objektech ZŠ a MŠ a přístavbu bazénu k bývalému objektu Dětského domova.

5. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 26. září 2007

ZM – 5/UKLÁDÁ

102. Zadat zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na přístavbu bazénu k bývalému objektu dětského domova.

103. Prověřit možnosti získat dotace pro realizaci akcí: zateplení a výměnu oken v objektech ZŠ a MŠ a přístavbu bazénu k bývalému objektu dětského domova.

PŘEHLED USNESENÍ 17. schůze rady města Brušperka konané dne 16. prosince 2007

RM-17/SCHVALUJE

588.      Smlouvu na zpracování projektové dokumentace „Přístavba plaveckého bazénu“ firmě Architektonická kancelář Ing. arch. Tomáš Šonovský, Teslova 2, 702 00 Ostrava 1, IČ 12658391 za cenu 699 720 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

RM-17ROZHODUJE

595.      O zadání zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace „Přístavba plaveckého bazénu“ firmě Architektonická kancelář Ing. arch. Tomáš Šonovský, Teslova 2, 702 00  Ostrava 1, IČ12658391.

ÁÁÁ ejhle, konečně máme projektovou dokumentaci, takže víme co se bude stavět a jak.

PŘEHLED USNESENÍ 19. schůze rady města Brušperka konané dne 23. ledna 2008

 

650.         Informace starosty o základních parametrech výstavby plaveckého bazénu.

Škoda, že na obyčejné lidi pan starosta nevzpoměl.

PŘEHLED USNESENÍ 21. schůze rady města Brušperka konané dne 26. února 2008

RM-21/BERE NA VĚDOMÍ

699.         Průběžnou informaci o výstavbě plaveckého bazénu.

 To zní, jako bychom již stavěli :)

PŘEHLED USNESENÍ 26. schůze rady města Brušperka konané dne 9. července 2008

ZM – 9/ROZHODUJE

889.     O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 448 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi městem Brušperk a Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, jejímž předmětem je poskytnutí investiční dotace za účelem  spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu „Přístavba plaveckého bazénu ZŠ Brušperk“ v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM – 9/ROZHODUJE

890.     O přijetí investiční dotace v celkové výši 448 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, IČ 70890692 za účelem spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu „Přístavba plaveckého bazénu ZŠ Brušperk“ v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“.

Toto se povedlo, každá koruna navíc z dotací potěší.

PŘEHLED USNESENÍ 28. schůze rady města Brušperka konané dne 17. září 2008

RM-28/SCHVALUJE

928.     Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace „Přístavba plaveckého bazénu“ s firmou Architektonická kancelář Ing. arch. Tomáš Šonovský, Teslova 2, 702 00 Ostrava, IČ 12658391 na rozsah víceprací v celkové hodnotě 299 280 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku ke smlouvě.

Škoda, že jsme nevěděli předem, že bude projekt o 300kkč dražší, nebo zdrahl až po získání dotace?

35. schůze rady města Brušperka konané dne 22. dubna 2009

RM-35/ROZHODUJE

1162.   O výběru nejvhodnější nabídky na výkon zadavatelské činnosti na zpracování veřejné zakázky na výstavbu krytého plaveckého bazénu v Brušperku od firmy CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., Tvorkovských 2016/17, 709 79 Ostrava - Mar.Hory, IČ 48392928.

PŘEHLED USNESENÍ 37. schůze rady města Brušperka konané dne 15. června 2009

RM-37/SCHVALUJE

1225.    Mandátní smlouvu č. C 08/09-MS s firmou CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., Tvorkovských 2016/17, 709 79 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 48392928 na přípravu a organizační zajištění veřejné zakázky „Výstavba krytého plaveckého bazénu v Brušperku“ a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

 

38. schůze rady města Brušperka konané dne 8. července 2009

RM-38/SCHVALUJE

1282.   Smlouvu o smlouvě budoucí se společností ČEZ, Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4, IČ 27232425 o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě plánované stavby plaveckého bazénu v prostorách bývalého dětského domova. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

 RM-38/JMENUJE

1296.   Členy do Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Výstavba krytého plaveckého bazénu v Brušperku“: Ing. Ivana Krupníka, Ing. Pavla Káňu, Ing. Štěpána Dubového a  Ing. Janu Starůstkovou a Ing. Jiřího Pilského.

1297.   Náhradníky do Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Výstavba krytého plaveckého bazénu v Brušperku“: Jiřího Pasyka, Ing. Jiřího Dlouhého, Ing. Josefa Janotku a  Ing. Jiřinu Čermákovou a Víta Svobodu.

1298.   Členy do Komise pro otevírání obálek na akci „Výstavba krytého plaveckého bazénu v Brušperku“: Ing. Ivana Krupníka, Ing. Jiřího Horáka a Ing. Jiřího Pilského.

1299.   Náhradníky do Komise pro otevírání obálek na akci „Výstavba krytého plaveckého bazénu v Brušperku“: Ing. Petra Urbance, Jarmilu Humplíkovou a Víta Svobodu.

 Tak nám to všechno pěkně odsýpá.

40. schůze rady města Brušperka konané dne 26. srpna 2009

 RM-40/ROZHODUJE
 1346. O výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby „Výstavba krytého plaveckého            bazénu v Brušperku“ firmě TEPLOTECHNA Ostrava, a.s., Šenovská 101/543,            716 12  Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 45193771.
RM-40/UKLÁDÁ

 1354.  Dojednat podmínky smlouvy s vítězem soutěže na akci „Výstavba krytého plaveckého bazénu v Brušperku“ tak, aby bylo možno posunout zahájení stavby do března roku 2011.

Přátelé, máme 26 srpna 2009 a rada města chce zahájení výstavby posunout na březen 2011, proč? Následně doporučuji přečíst starostův komentář k rozpočtu na rok 2010, kde píše, že rozpočet je vyrovnaný a v roce 2010 umožní zahájit největší stavby ve městě (třeba bazén).

41. schůze rady města Brušperka konané dne 16. září 2009

ZM-14/SCHVALUJE

1379.    Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výstavba krytého plaveckého bazénu v Brušperku“ s firmou TEPLOTECHNA Ostrava a.s., Šenovská 101/543, 716 12  Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 45193771 za cenu 44 897 671 Kč a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

 

14. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 30. září 2009

ZM – 14/SCHVALUJE

252.       Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výstavba krytého plaveckého bazénu v Brušperku“ s firmou TEPLOTECHNA Ostrava a.s., Šenovská 101/543, 716 12 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 45193771 za cenu 44 897 671,- Kč a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

Tak, a je to, bazén za 45mega plus (zatím žádná zakázka, kterou jsem viděl neměla konečnou cenu rovnou té domluvené) prostě bude.

Záznam č. 28

Návrh rozpočtu města Brušperka na rok 2010

S tímto finančním potenciálem, který město nikdy nemělo, už můžeme pomýšlet na realizaci těch největších investičních akcí, jakým je výstavba krytého plaveckého bazénu či komplexní oprava budovy Základní školy V. Martínka. A v případě získání příslušných dotačních titulů, kdy budeme usilovat o jejich maximální podíl, už není nereálné realizovat v relativně krátkém horizontu několika let obě akce.

-----------------------------------------

Děkuji, pokud jste dočetli až zde a stále čtete.

Ve městě budeme mít jednu z největších investičních akcí jakou město realizovalo. Víte jakou ? No jasně, postavíme ten slaný bazén s palmami, nebo ne ? Bude to jinak ? Vy víte co se vlastně bude za 45Mega stavět?

Dávám k zamyšlení : největší investiční akce by měla mít největší informovanost pro obyvatele. Zejména pokud je ve stadiu, kdy je podepsána smlouva a v podstatě nelze celkem nic změnit. Město mlčí.

Prostě na lidi kašlou, oni si rozhodli bazén, oni ví jaký. Vlastně my to víme také:

  • bude krytý - hurá bude pod střechou
  • bude v bývalém dětském domově - víme kde bude
  • bude plavecký - to znamená, že v něm půjde plavat

Není to trochu málo na tak velkou akci ? Nebo Radní ví, co je pro nás nejlepší a ty holoto buď rád, že něco máš? Je to opravdu to nejlepší pro nás ? Nebo pro ně ?  Víte víc než já ? Napište mi do komentářů, včetně uvedení zdroje. Víte, kolik budou roční náklady na provoz ?

-------------------------------------

JPP - jedna pani povidala - nepovažuji za relevantni zdroj.

ano, na město si zajít prohlédnout dokumentaci pravděpodobně můžu taky, ale úřední hodiny se bohužel s mým volným časem míjely.

Transparentni město je můj cíl v případě zvolení do zastupitelstva města.


Víte jaký bude v Brušperku bazén?

Tropical Island (Počet hlasů: 103)
(36.40 %)

Plavecká 50 (Počet hlasů: 20)
(7.07 %)

Plavecká 25 (Počet hlasů: 20)
(7.07 %)

Plavecký menší (Počet hlasů: 22)
(7.77 %)

Rehabilitační (Počet hlasů: 17)
(6.01 %)

Cachtárna (Počet hlasů: 60)
(21.20 %)

Žádný, nebudou peníze. (Počet hlasů: 41)
(14.49 %)Celkem hlasovalo: 283
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
| Autor: Wežranowski Lukáš - Šance pro každé | Vydáno dne 14. 09. 2010 | 7238 přečtení | Počet komentářů: 440 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Seznam rubrik
Nejčtenější články
Volby 2022
(19. 09. 2022, 457x)
Anketa nesmí chybět :)
Půjdete volit ?

Ano (703 hl.)
 
Ne (636 hl.)
 
Nevím (1051 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 2390

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.